All In One IPTV Solution
Върни се   Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ > ДИСКУСИИ - Всичко за сателитната и наземната телевизия > ЕФИРНА цифрова телевизия [DVB-T]

ЕФИРНА цифрова телевизия [DVB-T] Ефирна цифрова телевизия

Отговори
 
Контрол над темата Търси в тази тема Начин на разглеждане
  #41  
Стар 27-02-2013
vttv vttv не е на линия
форумно сукалче
 

Дата на присъединяване: Oct 2009
Мнения: 26
Благодари: 9
Получил благодарност:
6 пъти в 2 поста
Сваляния: 1
Ъплоуди: 0
По подразбиране

https://bivol.bg/bnt-cifrovizacia.html Мафията продължава!
Отговори с цитат
  #42  
Стар 27-02-2013
теле визионер теле визионер не е на линия
изгряващ форумец
 

Дата на присъединяване: Jan 2013
Мнения: 76
Благодари: 3
Получил благодарност:
8 пъти в 6 поста
Сваляния: 0
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Цитирай:
Както се оказва, обществената цифровизация също е лакома хапка. В момента УС на обществената телевизия е подложен на силен натиск от властта в оставка, за да подпише договора на възможно най-високата цена, твърдят източниците на Биволъ. Планът предвижда да се създаде привидност за грижа за обществения ресурс като БНТ окаже формална съпротива и намали сумата от 18 на 15 млн. лева на година.

БНТ е длъжна да сключи такъв договор по закон, но предложената цена съвсем не е разходосъобразна. Частните телевизии преговарят с мултиплексите за цени, които са от 2 до 3 пъти по-ниски при същото качество на услугата.

В крайна сметка, ако договорът мине за 15 млн. годишно, всеки данъкоплатец ще трябва да се бръкне с 3 лева годишно за своебразен "данък цифровизация", който ще се усвои от обръча на "банкера на всяка власт" - Цветан Василев.
Няма да е лошо от Биловъ да посочат конкретни суми и съответна доказателствена информация, за какви суми са преговаряли частните телевизии със собствениците на муксовете.

Отговорът на БНТ
Цитирай:
Становище на БНТ по повод публикация в OffNews.bg

26.02.2013

Във връзка с днешна публикации в електронното издание OffNews.bg и други уеб медии, БНТ официално заявява:

Нито едно от твърденията, засягащи Българска национална телевизия в публикацията със заглавие "БНТ готви "данък цифровизация" в полза на Цветан Василев" не отговаря на истината!

Със заповед на генералния директор в БНТ е създадена специална работна група, която от месеци работи и преговаря по всички пaраметри на договора за ефирно цифрово разпространение на програмите на телевизията. Тази дейност е свързана с приетия от Министерски съвет План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) на територията на Република България.

Нито една от цифрите, посочени като параметри в споменатите договори на БНТ, не е вярна!

Категорично не отговаря на истината и твърдението, че УС на обществената телевизия е "подложен на силен натиск да подпише договора на възможно най-високата цена". За справка, според ЗРТ членовете на УС на БНТ нямат функцията и правомощия да подписват договори!

В заключение бихме допълнили само, че по време на този мандат на управление, БНТ постигна значително намаление на цената в договора си за разпространение.

Убедени сме, че професионалните стандарти и журналистическата етика ще гарантират корекции в информацията на колегите от OffNews.bg, включително и в частта с името на генералния директор на БНТ, което е Вяра Анкова, а не Янкова!

Последно редактирано от теле визионер : 27-02-2013 на 01:08
Отговори с цитат
  #43  
Стар 07-03-2013
сарандов сарандов е на линия
супер форумец
 

Дата на присъединяване: Sep 2011
Мнения: 274
Благодари: 2
Получил благодарност:
17 пъти в 15 поста
Сваляния: 3
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Някой знае ли на кава честота се излъчва цифровата ефирна телевизия?Благодаря предварително.
Отговори с цитат
  #44  
Стар 11-03-2013
пирсат пирсат не е на линия
форумно сукалче
 

Дата на присъединяване: Feb 2011
Мнения: 2
Благодари: 0
Получил благодарност:
0 пъти в 0 поста
Сваляния: 6
Ъплоуди: 0
По подразбиране

цифровизацията ще я платим на НЕК
Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ДЕЙНОСТ

Раздел I
Такси

Чл. 93. (1) За финансиране на обществената радио- и телевизионна дейност се заплаща месечна такса въз основа на всеки регистриран електромер.
(2) Не се заплаща такса при електромер за трифазен ток, регистриран за производствени нужди.
(3) Лицата, които не притежават радио- и телевизионни приемници или не приемат радио- и телевизионни предавания, заявяват това с декларация, подадена пред съответната служба. Те се освобождават от заплащане на таксата по ал. 1 от деня на подаване на декларацията.
(4) (Частично обявена за противоконституционна с Решение № 10 от 25.06.1999 г. по к.д. № 36 от 1998 г., ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Съответната служба може по всяко време да извърши проверка за верността на декларацията. Ако се установи неверност на декларацията или лицето не допусне да се извърши проверка за верността на декларацията, таксата се дължи в двоен размер за цялото време от деня на подаване на декларацията.

Чл. 94. (1) Гражданите заплащат месечна такса по чл. 93 в размер 0,6 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.
(2) Юридическите и физическите лица, осъществяващи търговска дейност, както и държавните и общинските организации заплащат месечна такса в размер 2,5 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.

Чл. 95. Таксата по чл. 94 се заплаща заедно с дължимите суми за ползвана електрическа енергия по съответния за това ред чрез касите на електроснабдителните предприятия на "Националната електрическа компания" - ЕАД.

Чл. 96. Освобождават се от заплащане на такси граждани с увреден слух или зрение с II група инвалидност.

Чл. 97. (1) Не се плаща такса при ползване на приемници и устройства от здравни заведения, детски домове и градини, образователни, социални и културни институции по списък, предложен от съответните министерства и ведомства и утвърден от Националния съвет за радио и телевизия, както и ако приемниците и устройствата се ползват като монитори.
(2) Списъкът по ал. 1 се публикува в Информационния бюлетин на Националния съвет за радио и телевизия и периодично се актуализира.
Раздел II
Фонд "Радио и телевизия"

Чл. 98. Създава се фонд "Радио и телевизия" към Националния съвет за радио и телевизия за финансиране на радио- и телевизионната дейност.

Чл. 99. (1) Фонд "Радио и телевизия" се ръководи от управителен съвет, чийто състав се определя от Националния съвет за радио и телевизия.
(2) Управителният съвет задължително включва представител на Министерството на финансите, представител на Комитета по пощи и далекосъобщения, представител на обществените радио- и телевизионни оператори и представител на търговските радио- и телевизионни оператори.
(3) Националният съвет за радио и телевизия приема правилници за устройството и дейността на фонд "Радио и телевизия" и на неговия управителен съвет.

Чл. 100. Управителният съвет избира от състава си председател.

Чл. 101. (1) Националният съвет за радио и телевизия назначава изпълнителен директор на фонд "Радио и телевизия", който ръководи оперативната дейност на фонда.
(2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет.

Чл. 102. Средствата във фонд "Радио и телевизия" се набират от:
1. събраните месечни такси за приемане на радио- и телевизионни програми;
2. 80 на сто от първоначалните лицензионни такси, събрани от Държавната комисия по далекосъобщения от оператори с индивидуална лицензия, издадена за радио- и телевизионна дейност по смисъла на Закона за далекосъобщенията;
3. 50 на сто от събраните годишни такси за контролиране изпълнението на лицензии, издадени за радио- и телевизионна дейност;
4. лихви върху средствата, набрани във фонда;
5. дарения и завещания;
6. други източници, определени в закон.

Чл. 103. (1) Средствата от фонд "Радио и телевизия" се разходват за:
1. финансиране на БНР и БНТ;
2. финансиране на Националния съвет за радио и телевизия;
3. финансиране на проекти с национално значение, свързани с внедряване и използване на нови технологии в радио- и телевизионната дейност;
4. финансиране на значими културни и образователни проекти;
5. финансиране на проекти и дейности, предназначени да разширят разпространението на радио- и телевизионните програми по население и/или територия;
6. управлението на фонда;
7. "Националната електрическа компания" - ЕАД, във връзка със събирането на таксите по чл. 93.
(2) Финансирането на БНР и БНТ е:
1. за подготвяне, създаване и разпространение на национални и регионални програми по норматив за час програма, определен от Националния съвет за радио и телевизия по предложение на БНР и БНТ;
2. целево финансиране за дълготрайни материални активи.
(3) Националният съвет за радио и телевизия открива извънбюджетна сметка в Българската народна банка за съхраняване на средствата на фонд "Радио и телевизия".

Чл. 104. Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.
Отговори с цитат
  #45  
Стар 11-03-2013
megara megara не е на линия
Паток
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 82
Благодари: 1
Получил благодарност:
16 пъти в 15 поста
Сваляния: 0
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Тези членове доколкото знам не се спазват. Поради затруднения с този механизъм БНТ и БНР се издържат с държавна субсидия вместо от такси. В противен случай таксата щеше да е част от фактурата за тока.
Отговори с цитат
  #46  
Стар 11-03-2013
Аватара на Rabin
Rabin Rabin не е на линия
форумец-ветеран
 

Дата на присъединяване: Aug 2010
Местоположение: София
Мнения: 1,672
Благодари: 1,041
Получил благодарност:
472 пъти в 265 поста
Сваляния: 37
Ъплоуди: 3
По подразбиране

Абе тия преди малко по БНТ2 разправят за гласуване, банкиране и не знам си какво по цифровата ефирна ТВ. Не съм чувал връзката да е двупосочна. Някакви идеи?
Отговори с цитат
  #47  
Стар 12-03-2013
gradev gradev е на линия
супер форумец
 

Дата на присъединяване: Oct 2008
Мнения: 148
Благодари: 9
Получил благодарност:
20 пъти в 9 поста
Сваляния: 101
Ъплоуди: 0
По подразбиране Мнение

Аман от кодирани български телевизии. Според мен трябва да се забрани кодирането на ефирни телевизии. Използват национален ефир, който все пак е собственост на бългаската нация все още до колкото ми е известно. След като искат да кодира и без друго тъпите си телевизии дали ще изчезнат рекламите по тях, защото аз не искам да плащам, за да гледам платени реклами. Някакси ми е обидно като потребител. Никой не ги кара на сила да излъчват тези телевизии ефирно. Относно тъпото изказване (според мен) , че видиш ли аналоговите телевизии трябвало да спрат, че да можело цифровата да тръгне - пълна безсмислица. Те и сега са на различни честоти. Едната не пречи на другата и не виждам смисъл от бързането за спирането и. Относно честотите : По стандарт има отделени честоти, които за за телевизионно разпръскване. (http://en.wikipedia.org/wiki/CCIR_System_B)
Това, че някой е оползотворил тези честоти за други цели (военни и тем подобни други ползватели) не е проблем на крайния потрбител. Мисълта ми е, че по-голяма част от хората имат предимно от старите телевизори и бързането за спиране на аналоговия сигнал е напълно безсмислено. Изразявам единствено своето мнение .
Отговори с цитат
Следните потребители БЛАГОДАРЯТ на gradev за този полезен пост :
Em (03-04-2013)
  #48  
Стар 12-03-2013
Аватара на Veskop
Veskop Veskop е на линия
Спец
 

Дата на присъединяване: Jun 2009
Мнения: 6,894
Благодари: 1,514
Получил благодарност:
4,371 пъти в 1,965 поста
Сваляния: 111
Ъплоуди: 30
По подразбиране

Абсолтно!!!Рекламата по платените телевизии трябва да се забрани!И по National Geographic вече блъскат по 15 мин. тъпи реклами,а и не само!
Отговори с цитат
Следните потребители (2) благодарят на Veskop за този полезен пост
Em (03-04-2013), kmjk (14-03-2013)
  #49  
Стар 12-03-2013
Аватара на gentu
gentu gentu е на линия
Старото (куче)!!!
 

Дата на присъединяване: Aug 2007
Местоположение: София
Мнения: 5,563
Благодари: 1,250
Получил благодарност:
2,077 пъти в 1,174 поста
Сваляния: 182
Ъплоуди: 10
По подразбиране

Цитирай:
Първоначално написано от Veskop Вижте мненията
Абсолтно!!!Рекламата по платените телевизии трябва да се забрани!И по National Geographic вече блъскат по 15 мин. тъпи реклами,а и не само!
-да го предложим да се включи ката 16т. в исканията на "протестиращите"!
__________________
-"Знанието е сила"
Всеки може да опикае стените. - Бъди мъж! - осери тавана!
Отговори с цитат
Следните потребители БЛАГОДАРЯТ на gentu за този полезен пост :
BOBIKAT (12-03-2013)
  #50  
Стар 14-03-2013
Аватара на blagoo
blagoo blagoo не е на линия
изгряващ форумец
 

Дата на присъединяване: Jun 2009
Мнения: 33
Благодари: 7
Получил благодарност:
3 пъти в 3 поста
Сваляния: 80
Ъплоуди: 0
По подразбиране

От вчера всичките 8 програми са в режим hidden ?!?! .След пресканиране изчезва списъка с програмите . Идей?
__________________
Колкото повече,толкова повече
Отговори с цитат
Отговори

Съобщения от SatShop.BG
 

Тагове
Безплатна, Ефирна, ИЛИ, платна, Телевизия, Цифровата


Активни потребители разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 членове и 1 гости)
 
Контрол над темата Търси в тази тема
Търси в тази тема:

Разширено търсене
Начин на разглеждане

Подобни теми
Тема Започнал темата Форум Отговори Последно мнение
Сайтове за безплатна бг телевизия петър05 Полезни сайтове 25 04-05-2014 23:58
Проблем с цифровата телевизия-засича яската ОБСЪЖДАНЕ УСЛУГИТЕ НА ВИВАКОМ ТВ САТ - Цифрова сателитна телевизия 50 15-04-2012 19:50
Опит за конкуренция при цифровата телевизия ТИНТИН ЕФИРНА цифрова телевизия [DVB-T] 4 15-10-2011 01:49
сайтове за безплатна бг телевизия петър05 Полезни сайтове 0 05-12-2010 16:30
Честоти и параметри на цифровата телевизия на СКК AphexTwin Кабелни [DVB-C] оператори в България 2 07-07-2009 11:35


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 14:24.


DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.